Viết thư pháp Xuân 2010 tại Trung tâm vinaphone 2 HCM